1. BETINGELSER

Disse forretningsbetingelser for Coach & Psykoterapeut Skolen gør sig gældende pr. 1. april 2023 for Emotionel Intelligens weekendkursus.

Produktet og tjenesten udbydes af:

Coach & Psykoterapeut Skolen
H.C. Andersens Boulevard, 48 st. tv.
1553 Kbh. V
Cvr.: 40775277

Tlf.: 3073 3737
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ydelsen fra Coach & Psykoterapeut Skolen til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Coach & Psykoterapeut Skolen skriftligt har accepteret disse. Coach & Psykoterapeut Skolen forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse forretningsbetingelser. Hvis en ændring er væsentlig, vil Coach & Psykoterapeut Skolen bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil alene blive bestemt efter Coach & Psykoterapeut Skolens skøn.

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

2. PRISER, BETALING OG LEVERING

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms, medmindre andet eksplicit er nævnt. Du kan kun betale online med VISA Dankort, MasterCard og MobilePay. Der er ingen risiko forbundet med denne betalingsform, da den foregår via en sikker og krypteret forbindelse. Det betyder, at ingen kan aflæse informationer under transaktionen af din betaling.

Når du betaler med kort, trækker vi beløbet fra din konto via et transaktionsnummer med det samme. 

Produktet er Emotionel Intelligens weekendkursus.

3. RETTIGHEDER

Alle rettigheder til Emotionel Intelligens weekendkursus tilhører Coach & Psykoterapeut Skolen.

Uddannelsesmaterialer, kursusmaterialer og øvrige faglige redskaber må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Materialet må heller ikke afskrives på papir eller andet. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed såvel som dele heraf.

Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Coach & Psykoterapeut Skolen. Selv om materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Coach & Psykoterapeut Skolen intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.

Coach & Psykoterapeut Skolen er ikke ansvarlig for handlinger udført på servere, klienter m.m. ud fra anvisninger i kursusmaterialet.

Kursusmaterialet må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på Emotionel Intelligens weekendkursus, og kun til eget brug.

4. AFLYSNING, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET

Som erhvervskunde er der ingen fortrydelsesret på køb af Emotionel Intelligens weekendkursus

For privatkunder gælder følgende:

  • Ved enhver afbestilling, uanset tidspunkt, beregnes et gebyr på minimum 15 % af kursusafgiften, som fratrækkes det beløb, der refunderes i forbindelse med afbestilling.
  • Ved framelding mere end 4 uger før 1. kursusdag betales 15 % af kursusafgiften, dvs. der alene sker tilbagebetaling af 85 % af den indbetalte kursusafgift.
  • Ved framelding mindre end 4 uger til 1. kursusdag kræves samlet 50 % i gebyr, dvs. der sker alene tilbagebetaling af 50 % af den indbetalte kursusafgift.
  • Ved framelding mindre end 14 dage til 1. kursusdag gives der ingen refusion.

Afbestilling skal ske skriftligt på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Alle henvendelser vedrørende refusion bedes rettet til:

Coach & Psykoterapeut Skolen
H.C. Andersens Boulevard, 48 st. tv.
1553 Kbh. V

Tlf.: 3073 3737
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

5. KLAGEPOLITIK

Hos Coach & Psykoterapeut Skolen søger vi at sikre en retfærdig behandling af enhver klage, og vi forsøger at løse eventuelle klager på en rettidig og retfærdig måde. Kursister har således ret til at indgive en klage vedrørende præsentation, indhold, underviserens adfærd mv. Alle klager vil blive behandlet efter bedste evne.

Skolens studerende har til enhver tid ansvar for og initiativ i alle forhold, der beskrives i Uddannelsesplanen. Overtrædelser af de etiske regler, for selvstændigt praktiserende såvel som uddannelsesplanens tillæg for studerende, kan medføre bortvisning fra studiet. Uoverensstemmelser der måtte opstå behandles af Skolens lærerstab, der varetager Skolens ledelse i alle forhold, herunder både det faglige ansvar for studiet og en løbende evaluering af de studerende. Henvendelser til lærerstaben skal ske skriftligt. I tilfælde hvor en af Skolens lærere måtte være personligt involveret, er denne selvsagt inhabil hvis en sag søges prøvet af en studerende. Er den studerende ikke tilfreds med en afgørelse af lærerstaben, henvises evt. yderligere klagemål til relevante forbrugerorganisationer.

Hvad angår Emotionel Intelligens weekendkursus, så skal kursisten som udgangspunkt altid forsøge at løse problemet direkte med den underviser eller deltager, som de oplever at have et problem med. Hvis kursisten ikke er tryg ved at henvende sig direkte til den pågældende person, som kursisten ønsker at klage over, eller ikke er i stand til at løse problemet direkte, kan kursisten indsende en skriftlig klage til Rektor indenfor 7 dage. Rektor vil derefter gennemgå klagen og kontakte kursisten inden for 7 dage efter modtagelsen af klagen. Rektor vil sammen med alle involverede parter forsøge at løse problemet. Er kursisten ikke tilfreds med en afgørelse eller et udfald, henvises evt. yderligere klagemål til relevante forbrugerorganisationer.

6. DATABEHANDLING

Læs mere i vores privatlivspolitik.

7. FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at aktiviteter helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

Emotionel Intelligens weekendkursus kan kun gennemføres med fysisk fremmøde. Skulle en tilmeldt dato blive aflyst, er du garanteret en plads på et senere kursus.

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven (se afsnit 4).

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, naturkatastrofer, stormflod, omfattende oversvømmelse, samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Coach & Psykoterapeut Skolen på tidspunktet for salg af pågældende uddannelse eller kursus.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

Coach & Psykoterapeut Skolen kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse salg af Emotionel Intelligens weekendkursus end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.