Som et led i de studerendes uddannelse tilbydes personligt udviklingsforløb hos 3. og 4. års studerende, hvor forløbet følges af en supervisor.

Pris 250 kr. pr. gang (SU kr. 150).

Som det fremgår af Skolens etiske regler arbejdes der alene med psykisk/mental sundhed på områder inden for personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet.

Der anvendes en tværfaglig kombination af:

  • Biopsykologi som anviser den adfærd, der giver mulighed for positiv forandring i følelseslivet
  • Psykoterapi som giver selvindsigt og forståelse via det emotionelle
  • Coaching som motiverer til handling og skaber via det rationelle
  • Redskaber til træning af emotionel intelligens både på uddannelse, job og privat

Du kan anmode om et forløb via nedenstående formular. Vi vil derefter vurdere, om det, du gerne vil arbejde med, er indenfor de områder, som studerende er kompetente til at arbejde med.

For at kunne komme i betragtning, skal du være indstillet på at gå en gang om ugen i et forløb på minimum 10-12 gange.

Ugyldig værdi

Ugyldig værdi

Ugyldig værdi

Ugyldig værdi

Ugyldig værdi


Vi lægger stor vægt på den praktiske træning i uddannelsen af vores studerende, hvor de personligt, gennem egen personlig udvikling, har prøvet hvordan hver enkelt teknik virker på egen psyke og krop. Hertil kommer en reel praktisk træning med klienter, som foregår i både enetimer og grupper på Skolen.

De studerende uddannes i problemløsende udviklingsforløb - med temaer som præstationsangst, lavt selvværd, problemer med at sætte grænser og sige fra, angst for afvisning, manglende selvtillid eller motivation, stress m.m. - samt integrerede udviklingsforløb med personlig udvikling af emotionel intelligens, fuldt dækkende alle menneskets livsområder, evner, følelser og adfærdsformer. De studerende gennemfører hele klientforløb i egenpraksis, hvor der arbejdes både selvstændigt og under supervision.

Først efter at have trænet intensivt i 2 år, og opnået en grundlæggende rutine, begynder de studerende at arbejde med klienter udefra. Dette sker under løbende supervision af en af Skolens lærere, der selv driver en privat praksis, så du på den måde er sikret et seriøst og effektivt udbytte.

Opstarten på et udviklingsforløb foregår på den måde, at vi beder den studerende kontakte dig, for at aftale et møde på en halv times tid i den studerendes lokale. Herefter aftales en opstartssamtale med jer begge hos den studerendes supervisor, hvor du vil blive informeret om alle forhold, få afklaret eventuelle spørgsmål og den endelige visitering finder sted.

Eftersom de studerende har en del udgifter ifm. opstart af forløb og supervision, kræver det, at du er indstillet på at være seriøs i forhold til fremmøde og engagement. De studerende har desuden kun adgang til lokaler i begrænset omfang, hvilket forudsætter en vis fleksibilitet hvad angår tidsaftaler.

Alternativt henvises til en færdiguddannet psykoterapeut. Det samme gælder, hvis du har særlige ønsker, hvad angår coachens/terapeutens køn, baggrund etc.