Den 4-årige uddannelse giver eneret i biopsykologi og speciale i emotionel intelligens og mental sundhed. Den kvalificerer til at arbejde både som selvstændig coach og psykoterapeut i egen praksis og som ansat i en virksomhed,

Psykoterapeut og Master Coach uddannelsen bygger på viden fra mere end 30 års forskning i menneskets emotionelle biologi - hjernens medfødte, emotionelle opbygning og dennes afgørende betydning for vores adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv i nutidens livsbetingelser.

Uddannelsen er aften- og weekendbaseret, så det samtidigt er muligt at have et normalt arbejdsliv.

Eneret til biopsykologi

Coach & Psykoterapeut Skolen har eneret til uddannelser med biopsykologi og kan derfor, som det eneste uddannelsessted, tilbyde coach og psykoterapeut uddannelse med afsæt i menneskets adfærdsbiologi.

Illustration af menneskets biologiske arv og adfærdsbiologi, nedarvet igennem evolutionen. Aben/chimpansen, det primitive pattedyr og hvirveldyret i mennesket.Biopsykologi giver essentiel viden om udviklingen af menneskets følelsesliv, dels som en biologisk arv, og dels som en social arv. Den giver tillige en systematik til præcis analyse af, hvordan det enkelte menneske er "kodet" både i sin biologiske arv og sociale arv. Træning af begge typer arv er nødvendig for personlig udvikling af emotionel intelligens og mental sundhed!

Efter 4 års uddannelse og eksamination erhverver færdiguddannede ret til at anvende den biopsykologiske model til personlige udviklingsprocesser. (Copyright: Biopsykologisk Institut)

”Studiets teoretiske udgangspunkt med fokus på viden om adfærdsbiologi har givet mig en helt ny forståelse af menneskets følelsesliv." Line Bjerg Fält-Hansen

Læs om biopsykologi her

”At uddanne mig på Coach & Psykoterapeut Skolen er det bedste jeg nogensinde har gjort for mig selv. Jeg valgte skolen, fordi den tager udgangspunkt i biopsykologien, og efter 4 år med psykoterapi, coaching og uddannelse i biopsykologi ved jeg, at det virker." Pernille Berg

Tværfaglighed

Psykoterapeut og Master Coach uddannelsen kombinerer teknikker fra psykoterapiens verden med coaching teknikker fra erhvervslivets verden, samlet i ét unikt tværfagligt koncept.

Psykoterapi befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle.
Coaching befordrer til handling og resultater via det rationelle.

Vi har, siden Coach & Psykoterapeut Skolen blev grundlagt i 1990, udvalgt de mest effektive teknikker fra både psykoterapi og coaching, beregnet til personlig udvikling, der giver optimal livskvalitet og mental sundhed både på job og privat.

Studieinteresseret?

Et infomøde er en mulighed, hvis du vil lære Skolen lidt at kende, høre om uddannelseskonceptet og biopsykologien, men du kan også tilmelde dig direkte til et weekendkursus, hvor du kan prøve nogle af teknikkerne på egen krop og psyke og få et personligt indblik i, hvordan der arbejdes med selvudvikling.

Studiet er mere end teori og fordrer et personligt engagement. Vi er derfor begge parter bedst tjent med, at du deltager på et kursus før en optagelse, så du er sikker på dit valg. Kursets pris refunderes ved optagelse.

Infomøde

Kursus som optagelse

"Jeg kan varmt anbefale både weekendkurserne og selve uddannelsen til psykoterapeut. Seriøs og kompetent undervisning, som sikrer et enormt personligt og fagligt udbytte på et helt unikt teoretisk grundlag, biopsykologien. De bedst investerede 4 år man kan tænke sig!" Sofie Timmermann

Uddannelsesforløb

2 + 1 + 1 = 4

De første to år af uddannelsen sætter fokus på den studerendes egen personlige udvikling og emotionelle intelligens, som udgør et vigtigt element i den håndværksmæssige kompetence som coach og psykoterapeut. Samtidig sikres ansvarlig etik i klientarbejde med psykisk udvikling af andre mennesker.

Dette sker sideløbende med undervisningen i biopsykologi og værktøjer til personlig udvikling, samt praktisk træning af teknikker fra både coaching og psykoterapi.

studerende 1På uddannelsens tredje år påbegyndes træningen i integrerede udviklingsforløb, hvor der udvides med klientforløb i egenpraksis under supervision. Som afslutning er der mulighed for at blive eksamineret som Stresscoach og -terapeut.

På uddannelsens fjerde år trænes fuld integration af de tværfaglige færdigheder, dækkende alle menneskets livsområder, evner, følelser og adfærdsformer.
De studerende gennemfører hele klientforløb i egenpraksis, hvor der arbejdes både selvstændigt og under supervision.

 

Der uddannes i problemløsende forløb med temaer som præstationsangst, lavt selvværd, problemer med at sætte grænser og sige fra, angst for afvisning, høje præstationskrav, overdreven fejlfinding og selvkritik, manglende motivation eller selvtillid, lav selvaccept eller selvagtelse, vrede, konfliktskyhed og stresshåndtering.

Der uddannes i integrerede forløb med udvikling af Emotionel Intelligens og personlige kompetencer både på job og privat, fuldt dækkende alle menneskets livsområder, kognitive evner, følelser og adfærdsformer.

Begge dele er nødvendige i en uddannelse til et arbejde med raske menneskers livskvalitet, følelsesliv og mentale sundhed.

Psykoterapi og coaching

Det - den ene mangler - har den anden.

Psykoterapi og coaching er hinandens manglende brikker i det puslespil, som personlig udvikling er.Grundtanken og oprindelsen af coaching er fra sportsverdenen. Der bruges metoder, som skaber mål og resultater, og teknikker, der undgår emotionelle forstyrrende elementer i processen.

Grundtanken og oprindelsen af psykoterapi er fra psykiatrien. Der bruges metoder, som skaber emotionel indsigt, og teknikker, som undgår resultatorienteret styring i processen.

Med begge opnås et koncept, som opfylder behovene for udvikling af menneskets emotionelle intelligens, mentale sundhed og livskvalitet.

Personlig udvikling

I løbet af uddannelsen gennemgår de studerende en intensiv personlig udviklingsproces, sideløbende med undervisning og træning, som base for at træne andre.

Den personlige erfaring med indlæring af emotionel intelligens udgør en hjørnesten i den håndværksmæssige kompetence i faget og betyder, at en færdiguddannet kan arbejde kompetent og etisk ansvarligt med klienter i egen praksis, med anvendelse af teknikker fra både coaching og psykoterapi, som er velegnede til personlig udvikling for ambitiøse mennesker, der gerne vil være "leder i eget liv".

Studerendes selvudvikling

Personligt Lederskab

"De mestrer et enestående og unikt håndværk på Coach & Psykoterapeut Skolen. Det er uden sammenligning det mest gennemførte koncept og system, jeg er stødt på, når det handler om at bruge selvindsigt til personlig udvikling. Genialt og uden sidestykke.” Mads Sebbelov

Coach & Psykoterapeut Skolen står for

  • Forskningsbaseret viden om menneskets adfærdsbiologi
  • Eneret på biopsykologi
  • Tværfaglighed i metoder med en bredde af og teknikker fra både coaching og psykoterapi
  • Høj faglighed med dybde i undervisning, træning og mentoring af studerende
  • Etik i klientarbejdet
  • Indsigt som grundlag for indflydelse
  • Adfærd som giver forandring i følelseslivet
  • Emotionel Intelligens både på privat og på job

”Jeg har siden jeg blev færdig som coach og psykoterapeut i 2018, ikke på noget tidspunkt oplevet, en tilnærmelsesvis høj faglighed inden for selvudvikling andre steder. Dette selvom jeg siden har taget mange kurser som skulle være fagligt opkvalificerende. Jeg er p.t. studerende på en 2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi. Denne er under Dansk Psykologforening og med de bedste forskere og undervisere i dk og fra udlandet. Heller ikke her når undervisningen den faglighed, som Coach & Psykoterapeut Skolen har, inden for selvudvikling." Rinaldo Madiotto


Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen 2024