Hvis du vil have en uddannelse, som er andet end blot et punkt på et CV.

Markedet for coach uddannelser er noget blandet, og består for det meste af korterevarende kurser med et ret begrænset fagligt indhold, uden dybde i den praktiserendes selvudvikling. Interesserede skal således se sig godt for, fordi det er nemt at erhverve et certifikat som coach efter blot nogle få ugers kursus, endog med "international certificering".

Det kendetegner vores Psykoterapeut og Master Coach uddannelse, og adskiller den fra alle andre coachuddannelser:

At den indeholder en bredde og dybde i teori, praktisk træning og teknikker, samt 2000 studietimer fordelt over 4 studieår, som gør det det til en grundig og seriøs længerevarende uddannelse, ikke blot nogle ugers eller måneders kursus.

Coaching giver det "spark bagi", som psykologi og psykoterapi mangler.At der arbejdes med en tværfaglighed af de bedst egnede teknikker fra både coaching og psykoterapi, som træner både den enkeltes personlighed og den adfærd som skaber resultater.

At den er baseret på viden om menneskets adfærdsbiologi, hvor der anvendes en biopsykologisk model, som giver coachingen markant øget præcision og målretning.

At det er selve håndværket i faget, der trænes, på små hold og med personlig undervisning.

At den indeholder intensiv selvudvikling som base for at træne andre.

Vælg derfor Coach & Psykoterapeut Skolen:

Hvis du vil have en coach uddannelse med et seriøst og bredt fagligt indhold.

Hvis du vil have en uddannelse i personlig udvikling med biopsykologi, der tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden om menneskets adfærdsbiolog.

Hvis du vil have en uddannelse, som vægter etikken i det personlige udviklingsarbejde, herunder en varighed og dybde i de studerendes egen selvudvikling som base for at træne andre.

Emotionel intelligens som en del af coach uddannelse.Hvis du vil arbejde med coaching i emotionel intelligens og personligt lederskab, fuldt dækkende alle menneskets livsområder, kognitive og emotionelle evner, følelser og adfærdsformer.

Hvis du vil have en coach uddannelse med et indhold, en længde og et timetal, som giver en moden integration af de håndværksmæssige færdigheder i faget.

Uddannelsen henvender sig til personer, der er villige til at investere såvel tid som personligt engagement for at kunne mestre et eksklusivt håndværk fuldt og helt. Den er for dem, som ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten, blot for at få et certifikat til deres CV, og derfor er villige til at yde både den involvering og indsats som en seriøs uddannelse fordrer. Du får en coach uddannelse, som er uden sidestykke i Danmark.

Et infomøde er en mulighed, hvis du vil lære Skolen lidt at kende, høre om uddannelseskonceptet og den adfærdsbiologiske model, men du kan også tilmelde dig et weekendkursus, hvor du kan prøve nogle af teknikkerne på egen krop og psyke og få et personligt indblik i, hvordan der arbejdes med selvudvikling på studiet. Kursets pris refunderes, hvis du efterfølgende starter på studiet.

Uddannelsesforløb

2 + 1 + 1 = 4

De første to år af uddannelsen sætter fokus på den studerendes egen personlige udvikling og emotionelle intelligens, som udgør grundstenen i den håndværksmæssige kompetence som coach og psykoterapeut. Samtidig sikres ansvarlig etik i klientarbejde med psykisk udvikling af andre mennesker.

Dette sker sideløbende med indlæring af biopsykologisk teori og værktøjer til personlig udvikling, samt praktisk træning af teknikker fra både coaching og psykoterapi.

På uddannelsens tredje år påbegyndes træningen i integrerede udviklingsforløb, hvor der udvides med klientforløb i egenpraksis under supervision. Som afslutning er der mulighed for at blive eksamineret som Stresscoach.

På uddannelsens fjerde år trænes fuld integration af de tværfaglige færdigheder, med coaching i emotionel intelligens og udvikling af personlige kompetencer både på job og privat, fuldt dækkende alle menneskets livsområder, kognitive evner, følelser og adfærdsformer. Der gennemføres hele klientforløb, hvor der arbejdes både selvstændigt og under supervision.

 

Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen 2024