Coach & Psykoterapeut Skolens formål er at tilbyde kompetente uddannelser, med dansk udstedt certifikater, som dokumenterer anvendelse af videnskabeligt anerkendte teknikker og redskaber.

Certifikat fra Coach & Psykoterapeut Skolen skal dokumentere det bedste, der findes i Danmark inden for uddannelser målrettet personlig udvikling. Med kompetencer som både stresterapeut og psykoterapeut og master coach, samt kompetencer til både et krævende job og til at drive egen virksomhed.

Uddannelseskonceptet rummer en bredde af teknikker og har en dybde i den praktiske træning, som er uden sidestykke blandt danske uddannelser. Det er studier, der træner selve håndværket i faget, på små hold med personlig undervisning. Der optages derfor kun 14 studerende pr. årgang.

Skolen har, gennem de år den har eksisteret, udvalgt de mest effektive teknikker og metoder, indenfor både coaching og psykoterapi, beregnet til indlæring af emotionel intelligens og personlig udvikling for ambitiøse mennesker, der ønsker en optimal livskvalitet både på job og privat.

Vi har eneret på uddannelser med biopsykologi, som giver unik viden om hjernens medfødte, emotionelle opbygning, og dennes alt afgørende betydning for forståelsen af menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv. Essentielt for emotionel intelligens. www.biopsykologi.dk

Skolen blev stiftet i 1990, og undervisningskonceptet er solidt forankret i etikker og normer på det danske arbejdsmarked og i dansk kultur.

skolens lokaler

 

Teoretisk grundlag

Indenfor de psykologiske retninger lægger vi mest vægt på biopsykologi (også kendt som psykobiologi). Den beskrives således: "menneskets adfærd kan bedst forstås, hvis man tager tilbørligt hensyn til biologisk arv og miljøfaktorer". Mennesket har både en biologisk arv og en social arv, der til sammen; danner individets emotionelle og psykiske kapacitet.

Sagt på en anden måde: den biologiske arv (BIO) er vores ensartede fundamentale emotionelle arv, og den sociale arv (PSYKOLOGI) er den måde formningen af vores følelsesliv er sket på i opvæksten. Tilsammen er BIOPSYKOLOGI et hidtil ukendt effektivt analyse redskab der dækker menneskets samlede emotionelle arv, både den biologiske og den psykologiske. www.biopsykologi.dk

Biopsykologi bygger på forskning af adfærdsbiologen Paul D. MacLean, National Institute of Mental Health i USA, der blev nomineret til Nobelprisen 1985. På basis af denne forskning udviklede Skolens stifter Allan Bansholm Nilsson i løbet af 90'erne en dansksproget adfærdsbiologisk analyse, der anvendes som et grundlæggende redskab i al anvendelse af metoder og teknikker.

Coach & Psykoterapeut Skolen har eneret på uddannelser med biopsykologi i Danmark.

Af andre kendte psykologiske retninger anvendes udviklings-, eksistentialistisk- og socialpsykologi.

I bøgerne "Følsom og voksen" 1999, og "Ordet der blev væk" 2004, Wiboltts Forlag, forfatter Allan Nilsson (skolens stifter), beskrives dele af den bredde og dybde Skolens koncept rummer.

Her finder du Coach & Psykoterapeut Skolens etiske regler.