Stress er at miste forbindelsen til sin personlige biologi. Det moderne samfund stresser nemlig i høj grad vores natur. Derfor falder folk som fluer, og må melde sig helt ud af alt, både på job og privat.

Årsagen til at flere og flere får stress er således ubevidste ubalancer i samspillet mellem menneskets adfærdsbiologi og adfærdspsykologi, som gør, at vi kan miste overblik og indfølingsevne. Der opstår disharmonier, imellem emotionel biologisk arv og social arv, i vilkårene fra urtid og nutid.

Den 3-årige Stressterapeut uddannelse tager derfor udgangspunkt i viden om menneskets medfødte adfærdsbiologi og dennes betydning for vores adfærd, tanker, følelsesliv og mentale sundhed i nutidens livsbetingelser - i kombination med en bredde af de bedst egnede teknikker fra coaching og psykoterapi.
Et helt unikt koncept, der giver mulighed for opbygning af en emotionel intelligens, der modvirker stress og giver den ønskede mentale sundhed.

Biopsykologi - på basis af vores medfødte, emotionelle arv - anviser den præcise adfærd, som kan bearbejde både arbejdslivets og privatlivets stress - og samtidig helt forebygge sårbarheden overfor stress.

Stressterapeutiske teknikker skaber emotionel indsigt, som er nødvendig for at neutralisere stressende adfærd og tanker, samt bryde modstande forbundet med indlæring af stressforebyggende adfærdsformer.

Samlet opnås en udvikling af adfærd og følelser, som bearbejder og opløser emotionelle belastninger.

Efter 3 års uddannelse er der mulighed for at blive eksamineret som Stressterapeut. Der er derefter mulighed for at læse videre til Psykoterapeut og Master Coach, hvor fokus er på integration af de tværfaglige færdigheder i personlig udvikling, fuldt dækkende alle menneskets livsområder, følelser og adfærdsformer.

Eneret til biopsykologi

Forebyggelse af stress forudsætter viden om de biologiske årsager til stressCoach & Psykoterapeut Skolen har eneret til uddannelser med biopsykologi, og vi kan derfor, som de eneste i Danmark, tilbyde uddannelse med afsæt i biopsykologi.

Biopsykologi giver viden om udviklingen af menneskets følelsesliv, dels som en biologisk arv, og dels som en social arv. Den giver tillige en systematik til forståelse af, hvordan det enkelte menneske emotionelt er formet og "kodet" både i sin biologiske arv og sociale arv. Træning af begge typer arv er nødvendig for menneskets udvikling af Emotionel Intelligens!

Fordi mennesket styres af urgammel biologisk arv, kan professionelt arbejde med stresscoaching og stressterapi, uden adfærdsbiologi, reelt kun blive symptombehandling.

Sammenhængen i studiet

2 + 1 + 1 = 4

De første to år sætter fokus på den studerendes egen personlige udvikling og emotionelle intelligens, som udgør et vigtigt element i den håndværksmæssige kompetence som coach og psykoterapeut. Samtidig sikrer det en ansvarlig etik i klientarbejde med psykisk udvikling af andre mennesker.

På studiets tredje år trænes stresscoaching og stressterapi med mulighed for eksamination. Samtidig påbegyndes træning i integrerede forløb, hvor der udvides med klientforløb i egenpraksis under supervision.

Der er derefter mulighed for at læse videre til Psykoterapeut og Master Coach, hvor fokus er på integration af de tværfaglige færdigheder i personlig udvikling, fuldt dækkende alle menneskets livsområder, evner, følelser og adfærdsformer.

 

Studieinteresseret?

Et infomøde er en mulighed, hvis du vil lære Skolen lidt at kende, høre om uddannelseskonceptet og den adfærdsbiologiske model, som fungerer som grundlag for alle teknikker, som indgår i stress coaching og -terapi på Skolen. Du kan også tilmelde dig direkte til et weekendkursus, hvor du kan prøve nogle af teknikkerne på egen krop og psyke og få et personligt indblik i, hvordan der arbejdes med selvudvikling på studiet.


Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen 2024