ET LIVSFORANDRENDE KURSUS I BIOPSYKOLOGI OG MENTAL SUNDHED

Personlig udvikling forudsætter kendskab til menneskets emotionelle biologi, fordi vores hjerne rummer en urgammel medfødt arv, som danner grundlag for udviklingen af hele vores følelsesliv.

Urdrifter og emotionel intelligens i menneskets biologiske arvPræcis som mennesket er født med fem sanser, som grundlag for alle vores sanseoplevelser, er vi således født med syv drifter, der sammen med vores sociale arv danner grundlag for alt, hvad vi føler, og alle de handlinger vi foretager. Vi ved desværre alt for lidt om, hvordan drifterne fungerer, og bruger dem ofte forkert.

Emotionel Intelligens weekendkurset bygger på viden om den betydning, som menneskets adfærdsbiologi (medfødte drifter, egenskaber og evner) har for dannelsen af vores personlighed.

Kurset indeholder oplevelsesorienterede øvelser, som illustrerer grundlæggende typer af adfærd i de enkelte drifter, og giver deltagerne en spændende viden om følelsernes biologi, og hvordan social arv dannes på fundamentet af den biologiske. Samtidig får deltagerne både et teoretisk og personligt indblik i drifterne, herunder belysning af sammenhænge mellem menneskets biologiske arv og deres egen sociale arv. 

Instruktøren anvender desuden en bredde af teknikker fra både coaching og psykoterapi.

Samlet giver det mulighed for et udbytte, som kan give både dit privatliv og dit arbejdsliv et kæmpe løft, du vil få gavn af resten af livet:

  • Kendskab til menneskets nedarvede emotionelle biologi og adfærd.
  • Emotionel selvindsigt i personlige sammenhænge mellem medfødte drifter og tillært adfærd og følelser.
  • Viden om, hvordan du får følelser og intelligens til at arbejde sammen.
  • Anvisninger til adfærd du bør undgå, og adfærd du bør fremme, for at opnå den ønskede livskvalitet.

Kurset har afsæt i biopsykologi, hvis felt er samspillet mellem biologisk arv og social arv, og de muligheder den viden giver for udvikling af følelseslivet.

Coach & Psykoterapeut Skolen har eneret til uddannelser og kurser med biopsykologi, som giver en hidtil uset dybde i psykoterapi til personlig udvikling, samt en målretning i coaching til skabelse af resultater.
www.biopsykologi.dk - adfærdsbiologisk analyse (Copyright: Biopsykologisk Institut)

Et livsforandrende kursus

Nye deltagere på et weekendkursus i Emotionel Intelligens tager det første skridt i en proces, der kan få en uvurderlig og livsforandrende indflydelse på deres liv. De fleste mennesker lever nemlig et liv, uden en bevidsthed om, at vi reelt ikke har særlig stor indflydelse på vores personlige livskvalitet, andet end den vi får med alderen. Sådan er det pga. følgende årsager:

  • Fravær af viden om vores emotionelle biologiske adfærdsarv er årsagen til, at vi helt ubevidst lever det liv, som naturen og vores opvækst har formet os til.
  • Ingen har vurderet, hvordan vi kommer til at tænke, og hvordan vi lærer at handle. Ingen har bevidst hjulpet os til at blive den personlighed, vi er blevet.
  • Et menneskes udvikling er blot sket som en påvirkning af ydre forhold og begivenheder, vi selv ikke har haft nogen som helst indflydelse på. Derfor kan et voksent menneske, når hjernen er færdigudviklet midt i tyveårsalderen, beskrives som et produkt af henholdsvis en biologisk og en social arv. To typer af arv som ingen har besluttet skulle blive sådan.
  • Vi lever derfor ubevidst et liv, uden at forstå, at først som voksne kan der reelt ske en udvikling, af den personlighed og det menneske, vi selv ønsker at være.

Du kan med denne weekend begynde din proces, frem til at leve som et bevidst, emotionelt intelligent menneske, baseret på viden om betingelserne vi lever under med vores medfødte, adfærdsbiologiske drifter, som er hele grundlaget for al forståelse af de betingelser vores livskvalitet af afhængige af i vores voksenliv.

Uanset hvor vi bevæger os på jobbet, privat eller i fritiden, vil med vores nuværende læring ikke selv kunne styre vores liv. Ingen eksaminer, ingen uddannelser eller intet bestemt fag kan lære os, hvem vi er blevet som ”et produkt” af biologisk arv og social arv tilsammen. Men ny videnskab kan i dag tilbyde dig denne mulighed. Valget er dit.

Deltagere

Kurset indgår som en del af studiets pensum, og du deltager på lige fod med de studerende.

Opfølgende træning

Efter kurset kan du fortsætte med din træning på fire måder:

Kurset som optagelse på Coach & Psykoterapeut Skolen

Emotionel Intelligens weekendkurset giver studieinteresserede mulighed for at opleve nødvendigheden af at personlig udvikling tager afsæt i menneskets adfærdsbiologi. Deltagerne får både et teoretisk og personligt indblik i de medfødte adfærdsinstinkter og drifter.

Kurset giver desuden mulighed for at få en personlig erfaring med, hvordan nogle af teknikkerne virker på egen krop og psyke. Dette giver samtidig giver et konkret indblik i, hvordan der arbejdes med selvudvikling på studiet. Som studerende på Coach & Psykoterapeut Skolen gennemgår man således selv en intensiv personlig udviklingsproces - som grundlag for at kunne træne andre.

Udvises der "talent for faget", kan man gå direkte til optagelsessamtale, uden at sende en ansøgning, hvor der blot tages et CV med til samtalen.

 

Kurset indgår i studiets pensum, og der vil derfor være mulighed for at tale med studerende om deres erfaringer med at gå på Coach & Psykoterapeut Skolen. (Læs udtalelser fra færdiguddannede).

Kursets pris kr. 3.000 refunderes ved optagelse.

Eksempler på udtalelser og anbefalinger fra deltagere

"Gennem oplevelsesorienterede øvelser fik jeg en hands-on erfaring med de grundlæggende adfærdsmønstre inden for hver enkelt drift vi mennesker besidder. Helt vildt spændende! Derudover gav det mig en spændende indsigt i følelsernes biologi og hvordan vores sociale arv dannes på baggrund af den biologiske arv. Det åbner op for en masse muligheder for at udvikle vores følelsesliv i 2023!
Personlig udvikling af den emotionelle intelligens i de nyere dele af hjernenJeg har fået indsigt i, hvad der får mig til at handle eller undlade at handle i dagligdagens situationer. 
Jeg har fået værdifuld viden om, hvordan man kan få følelser og intelligens til at arbejde sammen - så man bedre kan navigere i hverdagens udfordringer og træffe mere bevidste valg i både det personlige og professionelle liv. Det har været decideret livsændrende at deltage." Katharina Hoppe

"Efter weekendkurset har jeg et ændret livsperspektiv. Jeg fik et glimt af, hvad der kan ske, og hvad potentialet kan være, når jeg lærer mit ubevidste at kende. Jeg har fået et glimt af, hvordan dette kan gøre mig i stand til at træffe kompetente og bevidste livsvalg". Rasmus Rifsdal

"Kurset var virkelig en øjenåbner for mig. Jeg vidste, at jeg sad fast i nogle uhensigtsmæssige mønstre, men ikke hvad der skabte dem". Janne Grøndahl

"Fantastisk weekendforløb hvor døren til mit eget univers/personlige udvikling åbnede sig. Emotionel Intelligens weekenden gav mig en forsmag på hvor meget jeg endnu har til gode at lære om mig selv og hvordan jeg kan blive leder i mit eget liv. Selvudvikling og ikke mindst instruktører i verdensklasse. Absolut det bedste jeg nogensinde har gjort.... for mig selv!" Preben Arentoft

"Denne weekend blev startskuddet på mit fremtidige liv i større balance og harmoni med mig selv og andre." Vibeke Reenberg

"Jeg fik et stort udbytte af at deltage i weekendkurset. På de tre dage lærte jeg meget om min adfærd og hvor stort et potentiale jeg har for både faglig og personlig udvikling. Jeg lærte også en del af de andre kursister og hvad de bragte til weekenden. Instruktørerne på kurset er meget kompetente og deres feedback er konkret og præcist." Frank Riege Nissen

"Tak for en fantastisk weekend med indblik i emotionel intelligens. Jeg lærte SÅ meget om mig selv og mine medmennesker. Det eneste jeg fortryder, det er, at jeg ikke har gjort dette for mig selv for længe siden! Glæder mig til at starte på basisåret til oktober." Malene Boyesen

 

Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen